V rozích trojúhelníků jsou okrajové minerály skupiny pyroxenů a olivínů. Prostor mezi nimi znázorňuje možnou variabilitu a různé vzájemné substituce kationů kovů.