Příklady zmiňovaných minerálů: A – pyroxen (augit), B – olivín, C – plagioklas.