Detailní pohled pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu odhalil drobné mikročástice. Na snímku jsou mimozemského původu jen ty, které jsou označeny červenou šipkou. Kredit: JAXA