Porovnání poměru obsahu železa k součtu Fe+Mg, tedy Fe : (Fe+Mg) v mikročásticích olivínu a pyroxenu z Itokawy versus běžné horniny zemské kůry, včetně olivínů a pyroxenů. I když se s největší pravděpodobností jedná o prach z asteroidu, samotný důkaz je diskutabilní. Kredit: JAXA