Dr. Daniella Sulikowská : „Sklon naší hlavy hraje roli v tom, jak atraktivní se opačnému pohlaví zdáme.“