Příklady obličejů, které dobrovolníci posuzovali. (Kredit: Sulikowská a Burke)