Detailní pohled ve skutečných barvách (RGB model míchání barev) na jižní oblast mikrokvazaru S26. Výsledky rádiových měření na frekvenci 9,02 GHz jsou znázorněny zelenými izoliniemi intenzity. Červené kroužky označují dvě ze tří rentgenových „horký skvrn“ – jádro s černou minidírou a jižní jet, kde dochází k interakcím urychlovaných částic s okolní hmotou, interferencím dopředné a zpětné rázové vlny a k vysokému ohřevu a ionizaci. Obdobná situace doprovází i severní jet – obrázek vpravo. Kredit: Soria et al.