Zobrazení jedné ze srážek jader olova zachycené experimentem ALICE