Fotografie experimentu STAR, na kterém pracují i čeští vědci a naši studenti.