Úhlové rozdělení částic s velkou hybností je rozdílné (jen s jedním maximem) pro centrální srážky zlata se zlatem od situace při srážkách protonů s protonem a centrální deuteronu se zlatem.