Růst počtu nabitých částic produkovaných na počet zúčastněných nukleonů pro srážky dvojice jader a pro srážky dvojice protonů (zdroj článek experimentu ALICE arXiv:1011.3916v2)