Hadronové kalorimetry jsou jedněmi s největších detektorů. Hadronový kalorimetr TileCal je obrovská masa železa. Na obrázku jsou technici při instalaci na posledním bloku tohoto kalorimetru. V pozadí jsou části obrovského supravodivého magnetu experimentu ATLAS