Dvojvlákno DNA - konce příček dvojic nukleotidů po obou stranách spojuje řetězec fosfátu a deoxyribózy (monosacharid). U bakterie GFAJ-1 je fosfát nahrazen arzeničnanem. Kredit: U.S. National Library of Medicine