Struktura grafitu (tuhy) – ve vrstvě jsou atomy uhlíku vázány kovalentními vazbami do šestiúhelníků, vrstvy navzájem k sobě přitahují jen slabé Van der Waalsovy síly.