Odhadované počty ledních medvědů v různých oblastech jejich výskytu. Údaje z roku 2008. Zdroj World Wildlife Fund