V různých úlomcích meteoritu Almahata Sitta vědci odhalili stopy 19 aminokyselin a jejich enanciomerů (variant s jinou prostorovou strukturou molekuly) a 4 aminů (v modrém poli). Kolonka „Free“ uvádí obsahy (v miliardtinách) ve výluhu v horké vodě a „Total“ v roztoku kyseliny chlorovodíkové, ve které dochází k hydrolýze aminokyselin. Kredit: D.P. Glavin et al. (2010) GPL NASA