Stromatolity dnes (vrchní obrázek) a prekambrická zkamenělina (spodní obrázek). Jde o vápencové útvary, které vznikly dlouhodobým usazováním minerálních splodin kolonií fotosyntetizujících bakterií (nejen sinic).