Koncentrace atmosférického kyslíku v průběhu geologických dob a její souvislost s dobami ledovými (modře označené období). Anaerobní formy života kyslík buď vyhubil, nebo zahnal do extrémních biotopů. Uvolnil ale prostor a vytvořil podmínky pro vznik a doslova explozi aerobních eukaryotických organismů – nejdříve řas, z nichž se vyvinuly rostliny, jež umožnily přežití svých prvních predátorů, kteří se vlastně také živí fotosyntézou, jenom nepřímo. Zdroj: snowballearth.org