Nick Fang a kruh ultrazvukové neviditelnosti. Dalšími spoluautory jsou Shu Zhang a Chunguang Xia. Jména typická pro americký materiálový výzkum. (Mezi klimatickými modeláři jich moc nenajdete. Někdo musí přece zajišťovat reálný technologický pokrok:) Foto: L. B. Stauffer