Kruh zajišťující malému tělesu umístěnému do středového otvoru neviditelnost pro široké rozpětí ultrazvukových vln. Index lomu má každý ze 16 kruhových akustických vlnovodů jiný a zvolený tak, aby rychlost ultrazvuku směrem do středu narůstala. Kredit: L. B. Stauffer a Zhang, Xia & Fang