Když vědci do cesty ultrazvukovým vlnám různých frekvencí položili nízký ocelový váleček, vytvořil se za ním akustický stín. Když ho ale umístili do stínícího kruhu, akustické pole zůstalo téměř neporušené. Barevná škála představuje poměrnou velikost amplitudy. Jde o podélné vlnění, proto si ho nelze představit jako sinusoidu, ale jako hustotní oscilace ve směru postupu akustického vzruchu. Kredit: Zhang, Xia & Fang