Horní snímek: spikule na okraji slunečního disku v Ca II spektrální čáře. Kredit: Hinode 22. 11. 2006. Dolní snímek: spikule v H α spektrální čáře. Kredit: Swedish Solar Telescope (SST), La Palma/ De Pontieu et al. (2004)