Z centrální oblasti silné bouře vylétají elektrony urychlené silnými elektrickými poli blesků na relativistické rychlosti. Při střetu s atomy atmosférických plynů vyzařují gama fotony. Ty při náhodných srážkách s dalšími atomy se proměňují na elektron - pozitronové páry. Kredit: NASA/Goddard Space Flight Center/J. Dwyer, Florida Inst. of Technology