Obr. 4. Rozdělení plochy České republiky podle užití.