Obr. 6. Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice podle McKinsey & Company, 2008