obr. 3. Svépomocná výstavba pasivního domu z dřevěných příhradových vazníků.