Obr. 2. Výroba, spotřeba a saldo elektřiny v ČR za poslední desetiletí.