Také Gerald Schatten má máslo na hlavě (na snímku není vidět). Nechal se připsat do článku, na kterém zřejmě provedl nejvýš jazykové korektury. V minulosti měl i on problémy s pokusy na lidských vajíčcích z ilegálních zdrojů.