Mexický druh netopýra Chaerephon jobimena byl prý spolupachatelem rozšíření viru východonilské chřipky na americkém kontinentu. Photo Kredit ThisOldHouse.com