Nizozemský fyzik Heike Kamerlingh Onnes získal v roce 1913 Nobelovu cenu za „výzkum vlastností hmoty za nízkých teplot, který, kromě jiného, vedl k objevu tekutého helia.“ Díky zkapalněnému plynu Onnes v roce 1911 odhalil supratekutost rtuti, cínu a olova. Zdroj: nobelprize.org