Do třetice další Nobelova cena. V roce 1987 ji získala dvojice švýcarských fyziků "za důležitý přelomový objev supravodivosti keramických materiálů.“ U některých speciálních sloučenin na bázi oxidu mědi, lanthanu, barya, ytria, thalia, stroncia a dalších prvků se zjistily supravodivé vlastnosti i při teplotách 30 K a více. Zdroj: nobelprize.org