Struktura jednoho z nejjednodušších keramických materiálů na bázi oxidu mědi - La2CuO4. Tato sloučenina se stala výchozím zdrojem pro řadu keramických vysokoteplotních supravodičů. Velké prázdné kroužky představují atomy lanthanu, malé prázdné i plné – atomy kyslíku. Atomy mědi (nejsou znázorněny) se nachází v centrech kyslíkových osmistěnů. Odvozené materiály vznikají substitucí lanthanu a dopováním strukturní mřížky atomy dalších prvků.