Z preparátů s červenými krvinkami z krve od tří různých dárců byly po několik dnů každé 4 hodiny odebírány vzorky, v nichž se měřila míra oxidace peroxiredoxinů. I když ve vzorcích nebyla žádná DNA, jsou patrné změny v rámci 24hodinových cyklů. Kredit: J. O’Neill, A. Reddy/Nature 2011.