Roli minoritní komunity si s Amiši zřejmě vymění ateisté.