Porovnání oběžných drah šesti planet soustavy Kepler-11 s orbity Merkuru a Venuše. Pět vnitřních planet krouží okolo své hvězdy blíže než Merkur okolo Slunce. Kredit: NASA/Tim Pyle