Tabulka některých parametrů šesti planet soustavy Kepler-11. Stejné sklony oběžných drah svědčí o tom, že planety krouži v podstatě v jedné rovině. Upraveno podle zdroje: J. Lissauer et al. Naure (2011)