Relativní velikost exoplanet objevených sondou Kepler. Kredit: NASA