Srovnání průběhu emise antropogenního oxidu uhličitého a změn celkového obsahu oxidu uhličitého, jak je měřen na stanici Mauna Loa a rekonstruován z antarktického ledu. (Převzato z CDIAC - Carbon Dioxide Information Analysis Center, dostupné na adrese