Převedení uhlíku do formy, vhodného pro měření radioaktivního uhlíku. V daném případě jde o benzen. Jeho hmotnost se určí vážením a spočte se, kolik z této hmotnosti tvoří uhlík. Obsah radioaktivního uhlíku se určí měřením radioaktivity. Zařízení v Oddělení dozimetrie záření ÚJF AVČR. (Zdroj I. Světlík)