Zařízení pro odběr vzduchu a získávání atmosférického uhlíku na Oddělení dozimetrie záření ÚJF AVČR. ( I. Světlík)