Změna zastoupení radioaktivního 14C v atmosférickém uhlíku daná jadernými testy v atmosféře (zeleně severní polokoule, červeně jižní). Modrá hladina sto procent přibližně odpovídá přirozené referenční úrovni. (Převzato z Wikipedie)