Srovnání sezónních změn (průměrných měsíčních odchylek) zastoupení 14C v atmosférickém uhlíku. Dole je zobrazena relativní odchylka od střední hodnoty na stanici Jungfraujoch (v jednotkách promile. Nahoře je relativní odchylka od referenční úrovně na stanicích Praha Bulovka a Košetice vyjádřena jako přírůstek fosilního uhlíku (v jednotkách promile). (Zdroj I. Světlík – prezentace)