Srovnání průběhu teploty a relativní odchylky množství fosilního uhlíku od referenční úrovně dané hodnotami měřenými v Jungfraujoch. Vyjádřenou v jednotkách promile. Tentokrát jde o měření v méně obydlené oblasti Košetice (Českomoravská vrchovina) a v blízkosti maďarského Dunafőldváru. (Světlík et al. 2010a)