Srovnání průběhu teploty a relativní lokální odchylky množství fosilního uhlíku od referenční úrovně dané hodnotami měřenými v Jungfraujoch. Vyjádřenou v jednotkách promile. Tentokrát jde o měření v industriální oblasti Prahy. (Světlík et al. 2010a)