Aktivita radioaktivního izotopu uhlíku měřená v Praze na Bulovce od roku 2001 do roku 2009. Objemová aktivita je uváděna v jednotkách milibequrel (mBq) na krychlový metr vzduchu (Zdroj I. Světlík et al 2010b)