Změna poměru radioaktivního uhlíku vůči stabilnímu v oxidu uhličitém v atmosféře. Zhruba do roku 1993 se projevuje úbytek radioaktivního uhlíku vzniklých při jaderných výbuších v atmosféře. Po roce 1993 jde už pravděpodobně čistě o vliv přibývání fosilního uhlíku. Průběh je blízký lineárnímu poklesu. Měření byla provedena na stanici Jungfraujoch. (Zdroj: Levin and Kroner 2004)