Oblasti mozku, aktivované různě při pohledu muže na siluetu postavy ženy při různých úpravách BMI a WHR