Efaptické vazby synchronizují aktivitu okolních neuronů. Kredit: Anastassiou et.,Nature Neuroscience, 2011