Porovnání úspěšnosti řešení úkolu v průběhu času. Bodkovaná čára = kontrolní skupina bez elektrostimulace, L+R- = na levém spánkovém laloku anoda, na pravém katoda, L-R+ = naopak. Kredit: R. Chi, A. Snyder PLoS One 2011