Lidský genom je vepsán do 46 kapitol – 22 párů autozomálních + 2 pohlavních chromozomů. Náchylnost k náměsíčnosti by podle nového výzkumu měla sídlit v určité části 20. chromozomu, který patři mezi ty menší. Podaří se ale najít konkrétní geny, jejichž mutace spánkovou poruchu způsobují nebo jde o složitější problém?